ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงานห้องปฏิบัติการพร้อมติดตั้ง สำหรับให้บริการทดสอบ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-09

กำหนดดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.2562 - 25 ม.ค.2562 ทั้งนี้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอสามารถสอบถามข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ม.ค.2562 และอุทยานฯ จะชี้แจงข้อสอบถามภายในวันที่ 18 ม.ค.2562 ** กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วันที่ 28 ม.ค.2562 เวลา 08.30-16.30 น. **ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download