ประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-10

กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.2561 - 17 ต.ค.2561 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วันที่ 18 ต.ค.2561 เวลา 08.30-16.30 น.ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download