ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศผลรางวัล NSP Innovation Awards 2020

เชิญผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือสัมมนา รับสิทธิ์เสริมศักยภาพและเร่งการฟื้นตัวของผู้ประกอบการหลังโควิด-19

เชิญชวนผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมัครเข้าร่วมโครงการ สร้างผู้ประกอบการชุมชน : Local Startups

เชิญชุมชน กลุ่มชุมชน สมัครเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน Technology Transfer to Community

ศูนย์พัฒนาวัสดุด้วยเทคโนโลยีลำไอออนและการวิเคราะห์เชิงแสง ลดราคาค่าบริการ 20%

ศูนย์วิจัยเชิงธุรกิจด้านเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับเกษตรและชีวภาพ เปิดให้บริการ "ฟรี"

STeP เปิดรับสมัครงาน 300 อัตรา ภายใต้โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2

STeP เปิดให้บริการเต็มรูปแบบตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563

สร้างธุรกิจ จากไอเดีย สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการตัวจริงกับ โครงการ Startup Thailand League CMU 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกาแฟตลอดห่วงโซ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

ร่วมพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจผ่านแนวคิดแบบใหม่ เพื่อสร้างธุรกิจที่มีมูลค่าสูงกับโครงการบ่มเพาะธุรกิจฯ 2563 (ครั้งที่2)

STeP ขยายเวลาปฏิบัติงานจากที่พัก (Work from Home) ถึง 30 มิถุนายน 2563

Project & Beyond : Senior Project Breaking through โครงการประกวดเพื่อเฟ้นหาสุดยอด Final Project ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

THE BRICK FABLAB อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการออกแบบ 3 มิติและขึ้นรูปชิ้นงาน ฟรี

STeP ขยายเวลาปฏิบัติงานจากที่พัก (Work from Home) ถึง 31 พฤษภาคม 2563

ประกาศสิ้นสุดการเป็นพนักงานอุทยานฯ

เชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมกาแฟร่วมพัฒนาทักษะฟรี ภายใต้โครงการ Northern Boutique Arabica Coffee Center

รับสมัครผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม

STeP ขยายเวลาปฏิบัติงานที่พัก (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

เปิดแล้ว โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร บริการใหม่เพื่อการผลิตสินค้านวัตกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

Innovative Food Fabrication Pilot Plant บริการใหม่เพื่อการผลิตสินค้านวัตกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

STeP ให้บุคลากรกว่า 85% ปฏิบัติงานที่พัก (Work from Home) วันที่ 24 มีนาคม - 13 เมษายน 2563

STeP ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Design for Your Biz 2020

ร่วมประลองความคิดนักธุรกิจนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์กับรางวัล NSP INNOVATION AWARDS 2020

เปิดรับสมัครโครงการบริการออกแบบนวัตกรรม “Design for Your BIZ 2020” ตั้งแต่วันนี้ – 6 มีนาคม 2563

RF Technology Pilot Plant เปิดให้ทดลองกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารฟรี

เปิดให้บริการแล้ว NSP Central Laboratory ห้องปฏิบัติการกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเทคโนโลยีพลาสมาและวัสดุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม The 1st International Symposium on Applied Plasma Science and Engineering for Agro and Bio Industry

เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในโครงการบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปี 2563

แนะนำบริการสืบค้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

โครงการ Food Smart ขอเชิญผู้สนใจร่วม ชิม ช้อป อาหารเหนือสุดล้ำ

โครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley Pilot Plant) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วม 'ชิม ช้อป' กับ 27 ผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรม

เชิญชวนร่วมงานเปิดตัวโครงการ Medicopolis : Chiang Mai

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Food and Agri Chiang Mai Tech Startup ; FACTS

โครงการ Food and Agri Chiangmai Tech Startup (FACTS) เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงานเปิดตัวและสมัครร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ

โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) เปิดรับสมัครผู้สนใจภาคเอกชน อาจารย์และนักวิจัย ร่วมงานวิจัยและพัฒนาสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park: NSP) เชิญเที่ยวงาน “NSP Innovation Fair 2019”

เชิญชวนร่วมสัมมนารับฟังความต้องการในอนาคตสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร พร้อมสมัครร่วมโครงการ

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินให้แก่บุคลากรและหน่วยงานภายนอกอุทยานฯ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle ด้วยวัสดุนวัตกรรม

ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle

เชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจอาหารในเขตภาคเหนือตอนบนร่วมสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจ Lanna Biz Connects

เชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าและแฟชั่นในเขตภาคเหนือตอนบนร่วมสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจ Lanna Biz Connects

เชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจของใช้และของตกแต่งในเขตภาคเหนือตอนบนร่วมสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจ Lanna Biz Connects

เชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง สมุนไพร และสปา ในเขตภาคเหนือตอนบนร่วมสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจ Lanna Biz Connects

เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม Talent Mobility Dinner Talk ครั้งที่ 4

เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้สนใจร่วมงานสัมมนากระตุ้นการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ร่วมประลองความสามารถนักธุรกิจนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์กับรางวัล NSP Innovation Awards 2019

เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาพื้นที่สุขภาพดิจิตอลภาคเหนือเพื่อการขับเคลื่อนสู่เชียงใหม่เมืองสุขภาพ”

STeP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม รุ่นที่ 2 ปี 2562

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ โครงการบริการออกแบบนวัตกรรม Design for Your BIZ 2019

ทันตแพทย์ มช. เตรียมจดทะเบียนอุปกรณ์ควบคุมรูปทรงจมูก NASOFORM สำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในเด็ก

ทันตแพทย์ มช. โชว์ผลงานรากฟันเทียมนวัตกรรมใหม่ ผสานพลังอุทยานวิทย์ฯ ต่อยอดผลงานวิจัยสู่การเป็น Tech Startup ด้วยผลิตภัณฑ์ NOVEM DENTAL IMPLANT

STeP เปิดให้บริการพื้นที่สำนักงาน สำหรับการพัฒนาธุรกิจในแบบ Innovation Eco System ฟรี!!

STeP ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม “NTFV & TALENT MOBILITY DINNER TALK ครั้งที่ 3”

“Talent Mobility Home Coming Day 2018” ต้อนรับนักวิจัยรุ่นพี่กลับบ้าน เปิดประตูรั้วแนะนำนักวิจัยรุ่นน้อง

เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการ SMEs Spin-Out to Tech Startup และพื้นที่ InnoSpace

ประชาสัมพันธ์จำหน่ายพอลิเมอร์เพื่อผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้สนใจ

ขอเชิญผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจใหม่ในเขตภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมโครงการ "SMEs SPIN OUT to Tech Startup"

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในแนวคิด I open therefore, I am.

STeP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปี 2562

STeP ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน ร่วมกิจกรรม NTFV & TALENT MOBILITY DINNER TALK ครั้งที่ 2

STeP เชิญชวนอาจารย์นักวิจัยในเขตภาคเหนือร่วมสัมมนาระดับนานาชาติ เตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในยุค 4.0

STeP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)

โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) เปิดรับสมัครผู้สนใจภาคเอกชน อาจารย์และนักวิจัย ร่วมงานวิจัยและพัฒนาสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับเงินอุดหนุนแผนแนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และแฟชั่น (Gift and Fashion Lifestyle Workshop)

STeP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)

เชิญชวนผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการของอุทยานฯ ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันรับรางวัล “NSP Innovation Award 2018”

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก

กลับหน้าหลัก