ข่าวประชาสัมพันธ์


ใหม่ล่าสุด


ข่าวทั้งหมด

 • พนักงานประสานงานโครงการศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรภาคเหนือ

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานประสานงานโครงการศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรภาคเหนือ จำนวน 2 อัตรา


   

  ดาวน์โหลด ---> อ่านต่อ

 • พนักงานประสานงานโครงการศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรภาคเหนือ

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ตำแหน่งพนักงานประสานงานโครงการศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรภาคเหนือ
   

  ดาวน์โหลด >>>อ่านต่อ

 • พนักงานประสานงานโครงการศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรภาคเหนือ

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเเละสัมภาษณ์รอบที่ 1 ตำแหน่งพนักงานประสานงานโครงการศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรภาคเหนือ 

   

  ดาวน์โหล ...

  อ่านต่อ
 • พนักงานประสานงานโครงการศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรภาคเหนือ

  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานประสานงานโครงกา ...

  อ่านต่อ
 • ผู้จัดการงานด้านการตลาด

  รับสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการงานด้านการตลาด

  ดาวน์โหลด ---> รายละเอียดการรับสมัคร

  ดาวน์โหลด ---> อ่านต่อ

 • พนักงานพัสดุ

  รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานพัสดุ

  ดาวน์โหลด ---> รายละเอียดการรับสมัคร

  ดาวน์โหลด ---> อ่านต่อ

 • พนักงานบริหารงานบุคคล

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบเเรก ตำแหน่งพนักงานบริหารงานบุคคล

  ดาวน์โหลด ---> ประกาศรายชื่อ

  ...

  อ่านต่อ
 • พนักงานบริหารงานบุคคล

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเเละสัมภาษณ์รอบที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริหารงานบุคคล

  ดาวน์โหลด ---> ประกาศ

  ...

  อ่านต่อ
 • พนักงานวิเคราะห์สนับสนุนเเละพัฒนาธุรกิจ

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์สนับสนุนเเละพัฒนาธุรกิจ จำนวน 3 อัตรา

  ดาวน์โหลด ---> ประกาศ

  ...

  อ่านต่อ
 • ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์สนับสนุนเเละพัฒนาธุรกิจ

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรอบ 3

  ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์สนับสนุนเเละพัฒนาธุรกิจ

  ดาวน์โหลด >>> อ่านต่อ

 • พนักงานบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

  (ประกาศ)

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำเเหน่งพนักงานบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

  <<ดาวโหลดคลิ๊ก>> 

  ...

  อ่านต่อ
 • รับสมัครงาน

  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. พนักงานบริหารงานบุคคล

  ดาวน์โหลด ---> อ่านต่อ

 • ตำเเหน่งผู้จัดการบริหารงานด้านการตลาด และตำแหน่งผู้จัดการบริหารอาคารสถานที่เเละทรัพยากรอาคาร

  (ประกาศ)

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำเเหน่งผู้จัดการบริหารงานด้านการตลาด และตำแหน่งผู้จัดการบริหารอาคารสถานที่เเละทรัพยากรอาคาร

  ด ...

  อ่านต่อ
 • ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์สนับสนุนเเละพัฒนาธุรกิจ

  ประกาศ

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์สนับสนุนเเละพัฒนาธุรกิจ

  ดาวน์โหลด >>> เอกส ...

  อ่านต่อ
 • ตำแหน่งพนักงานบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

  (ประกาศ)

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบสาม

  ตำแหน่งพนักงานบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

  >>Download<<

  ...

  อ่านต่อ
 • ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์สนับสนุนเเละพัฒนาธุรกิจ

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเเละสัมภาษณ์ รอบที่ 1

  ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์สนับสนุนเเละพัฒนาธุรกิจ

  ดาวน์โหลด >>> อ่านต่อ