ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยี่ยมชมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ


รองศาสตราจารย์ นพ.ผานิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่และเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและรายงานผลดำเนินการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ณ The Brick Startup Space พร้อมนำชมพื้นที่ก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) และโรงงานต้นแบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (RF Technology Pilot Plant)


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close