การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley)


ผศ.ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการ STeP เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley) ครั้งที่ 1/2559 โดยได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารโครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือเป็นที่เรียบร้อย และจะได้ประกาศแต่งตั้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไปการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley) ครั้งที่ 1/2559 จัดขึ้น ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close