การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)


เมื่อวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ครั้งที่ 9/2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณสมชาย เทียมบุญประเสริฐ (รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานคณะกรรมการตรวจจ้างฯ) พร้อมด้วย ผศ. ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย (รองผู้อำนวยการ STeP) เข้าร่วมในการประชุมฯ ดังกล่าวทั้งนี้อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) มีความก้าวหน้าการก่อสร้างไปแล้วกว่า 32%


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close