การประชุมวางแผนความร่วมมือ


8 กรกฎาคม 2016 - การประชุมวางแผนความร่วมมือMr.Tatsuki Iwasaki (Manager) Corporate Research & Development, Mitsubishi Electric Corporation เข้าพบปะและหารือการทำงานร่วมกันกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและมอบของระลึกBack to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close