เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนใช้สิทธิ์รับรองตนเองตามมาตรการยกเว้นภาษี 300%


ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าว พร้อมกล่าวถึงภาพรวมมาตรการภาษี 300% สำหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมและการใช้สิทธิประโยชน์ด้วยวิธีการ Self - Declarationรวมทั้งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การดำเนินการร่วมตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม"ตลอดจน ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการ STeP ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาเรื่อง เปิดช่องทางใหม่ Self-Declaration ให้เอกชนยื่นขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวกยิ่งขึ้น" ภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยค่ะงานแถลงข่าว เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนใช้สิทธิ์รับรองตนเองตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% ณ ห้องวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close