เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)


ผลการแข่งขันแผนธุรกิจโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) 



Research to Market: R2M 2017 Northern, Thailand



รางวัลชนะเลิศ - PACK FOR GREEN (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - KJ all ready (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - PARADIN (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

รางวัลชมเชย 6 ทีม ได้แก่ Dermacure, 60 Plus, Camellia (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) Be Fresh (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) Perilla Oil (มหาวิทยาลัยพะเยา) และ The THOR (มหาวิทยาลัยนเรศวร)



โดยทั้ง 9 ทีม จะเข้าสู่การแข่งขันเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ณ โรงแรม ทีอาร์ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อไป


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close